DADDY DOUGH (แด๊ดดี้ โด) มีความหมายว่า
“แป้งของพ่อ” ซึ่งเป็นแป้งโดนัทสูตรลับพิเศษของ
คุณพ่อของ คุณปีเตอร์ ทวีผลเจริญ กรรมการ-
ผู้จัดการบริษัท (คุณพ่อสมชาย ทวีผลเจริญ)
ซึ่งได้คิดค้นและพัฒนา เมื่อครั้งยังเปิดร้านเบเกอรี่
เล็กๆ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ 1985

บัดนี้ แด๊ดดี้ โด ได้นำสูตรแป้งโดนัทเดียวกันนี้
มาสู่ประเทศไทย พร้อมนำเข้าเครื่องจักร
อันทันสมัยลิขสิทธิ์เฉพาะ เพื่อผลิตโดนัททุกชิ้น
ให้เบา นุ่ม และหอมกรุ่น ตามมาตรฐาน
สูตรลับต้นฉบับสไตส์ แด๊ดดี้ โด

แด๊ดดี้ โด มีจุดเริ่มต้นมาจากความตั้งใจของ
คนในครอบครัว ที่มีความคิดว่า น่าจะเปิดร้าน
โดนัทที่เป็นแบรนด์ของคนไทยขึ้นมา ดังนั้น
ทางครอบครัว จึงได้มีการนำพื้นที่ปีกซ้ายของ
ร้านอาหาร Maria Pizzeria ย่านถนนสีลม
ซึ่งเดิมเป็นโซนนั่งพักผ่อน มาเป็นร้านโดนัทชื่อ
Daddy Dough สาขาแรก เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2549 และได้พัฒนารสชาติ พร้อมทั้งเพิ่ม
ความหลากหลายในผลิตภัณฑ์เรื่อยมา

โดยโชว์จุดเด่นของแป้งสูตรพิเศษ “ซีโร่ แกรมส์
ทารนส์ แฟท” สำหรับคนห่วงใยสุขภาพ
พร้อมความอร่อยจากช็อกโกแลตแท้ที่หอมนุ่ม
ชุ่มรอยยิ้ม ในราคาชิ้นละ 28 บาททุกรสชาติ
ตลอดจนได้มีการคิดค้น เครื่องดื่ม รวมถึงพาย
สูตรต่างๆ มากมายไว้ตอบสนองความต้องการ
และความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งในขณะนี้ ได้รับ
ความนิยม กระแสตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
จนในปัจจุบันมีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 30 สาขา