Download form Document

พนักงานจัดส่ง (โดนัท) Delivery Full – Time, Part – Time

ลักษณะงาน

- เพศ ชาย 
- อายุ18 ปีขึ้นไป - ไม่เกิน 30 ปี (ทั้งนี้พิจารณาจากบุคลิกภาพโดยรวม)
กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- รักงานด้านบริการ ยิ้มแย้ม  มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- นักเรียนนักศึกษา สามารถสมัครงานเพื่อหารายได้พิเศษหลังเลิกเรียน หรือ เสาร์ อาทิตย์ได้
- มีทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจอารหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ เปิดรับสิงใหม่ๆ และเติบโตไปพร้อมกับ Daddy Dough
- สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่ เป็นของตนเอง

ลักษณะงาน
บริการจัดส่งโดนัทให้ตรงตาม เวลาและสถานที่ 

สวัสดิการ
1.เงินเดือน  
2.Incentive  
3.ประกันสังคม 
4.ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
5.คูปองโดนัท
6.ค่ารถปิดร้าน
7.เงินโบนัสประจำปี
8. วันหยุดวันเกิด
9.ค่าแนะนำพนักงาน
10.ค่าโทรศัพท์  
11.ค่าเสื่อม 
12. ค่ารอบ