Download form Document

ผู้จัดการร้าน

ลักษณะงาน

1.บริหารจัดการสาขาที่ตนรับผิดชอบ
2..วางแผนการทำงาน พร้อมทั้งควบคุมดูแลความเรียบร้อยของสาขา
3. มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท
4.  ดูแลบริหารยอดขายภายในสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
สวัสดิการ
1.ผู้จัดการร้าน 13,500 บาท
2.Incentive  
3.ประกันสังคม 
4.ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
4.คูปองโดนัท
5.ค่ารถปิดร้าน
6.เงินโบนัสประจำปี
7. วันหยุดวันเกิด
8.ค่าแนะนำพนักงาน
ระดับการศึกษา   
ปริญญาตรี สาขา อาหารและโภชนาการ, การจัดการ, การตลาด, สาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุ  20 ปี - ไม่เกิน 35 ปี เพศชาย หรือ หญิง 
มีประสบการณ์บริหาร-จัดการ 2 ปี ขึ้นไป
มีภาวะผู้นำ มีใจรักงานด้านบริการ  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่
สามารถทำงานเป็นกะ และวันสาร์ - อาทิตย์"ด้
พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเติบโตไปพร้อมกับแบรนด์ Daddy Dough
สามารถเลือกปฏิบัติงานตามสาขาที่ใกล้ที่พักได้
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ