Download form Document

พนักงานขายประจำร้าน (โดนัท) full – Time, Part - Time

ลักษณะงาน

 - เพศ ชาย - หญิง   บุคลิกภาพสมส่วน
 - อายุ18 ปีขึ้นไป - ไม่เกิน 30 ปี (ทั้งนี้พิจารณาจากบุคลิกภาพโดยรวม)
 - กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- รักงานด้านบริการ ยิ้มแย้ม  มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 - นักเรียนนักศึกษา สามารถสมัครงานเพื่อหารายได้พิเศษหลังเลิกเรียน หรือ เสาร์ อาทิตย์ได้
 - มีทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจอารหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ เปิดรับสิงใหม่ๆ และเติบโตไปพร้อมกับ Daddy Dough
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน
1. บริการลูกค้า ต้อนรับลูกค้า
2. แต่งหน้าโดนัท , ออกบิลให้ลูกค้า
3. จัดการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขาย
4. ดูแล-ทำความสะอาด ภายในร้าน
5. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สวัสดิการ
1.เงินเดือน  
2.Incentive  
3.ประกันสังคม
4.ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
5.คูปองโดนัท
6.ค่ารถปิดร้าน
7.เงินโบนัสประจำปี
8. วันหยุดวันเกิด
9.ค่าแนะนำพนักงาน
อัตราเงินเดือน  
พนักงานประจำ 9,000 บาท/เดือน  
พนักงานชั่วคราว  37.50 บาท/ชั่วโมง