Download form Document

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

ลักษณะงาน

1. ร่วมกับผู้จัดการสาขาบริหารสาขาที่ตนรับผิดชอบ
2. สอนงาน, สั่งงาน, มอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ
3. รายงานปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาภายในสาขาที่รับผิดชอบ
4. มีส่วนร่วมในการสร้างยอดขายกับทางผู้จัดการสาขา
5. มีส่วนร่วมควบคุมต้นทุนและสร้างผลกำไร
6. ดูแลร้านให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ
7. ควบคุมการแต่งกายให้อยู่ในระเบียบที่กำหนด
8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อน - หลัง ใช้งาน 

สวัสดิการ
1.ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 12,000***
2.Incentive  
3.ประกันสังคม 
4.ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
5.คูปองโดนัท
6.ค่ารถปิดร้าน
7.เงินโบนัสประจำปี
8. วันหยุดวันเกิด
9.ค่าแนะนำพนักงาน

ระดับการศึกษา   
ม. 6 - ปริญญาตรี สาขา อาหารและโภชนาการ, การจัดการ, การตลาด, สาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุ 20 ปี - ไม่เกิน 30 ปี 
เพศชาย หรือ หญิง 
มีประสบการณ์บริหาร-จัดการ 1 ปี ขึ้นไป
มีภาวะผู้นำ มีใจรักงานด้านบริการ  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  ทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่
พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเติบโตไปพร้อมกับแบรนด์ Daddy Dough
สามารถเลือกปฏิบัติงานตามสาขาที่ใกล้ที่พักได้
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ